Verenigingsproces Dom- & Vredekerk

Rapportages taakgroepen verenigingsproces

Ontwikkelingen van de afgelopen tijd
Sinds het opstarten van het verenigingsproces zijn er door de stuurgroepen en taakgroepen (bestaande uit heel wat bereidwillige gemeenteleden) diverse rapportages opgesteld die zicht geven op hoe onze gemeente er na de vereniging uit moet gaan zien. Inmiddels zijn we zover dat alle rapporten zijn opgesteld, besproken, bekeken, bijgeschaafd, aangevuld en/of herzien en heroverwogen. Het was een intensieve tijd met een heel verheugend resultaat.
We melden met trots dat de rapporten klaar zijn. Eind juni en begin juli zijn een groot aantal rapporten besproken tijdens twee gemeentebijeenkomsten in de Vredekerk. 
 
Ontwikkelingen komende tijd
Vanaf augustus 2021 is het juridische traject in gang gezet met medewerking van notaris mevr. Metha van Vliet. De stukken kunnen naar de classis en het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (i.v.m. de zakelijke kanten als gebouwen en financiën). 
We naderen het einddoel, de samenvoeging van de Vrede- en Domkerk tot de Protestantse Gemeente te De Lier. We zijn verheugd over de stappen die genomen zijn en blij met het resultaat tot nu toe. Dit alles is zeer bemoedigend! 
 
Stuurgroep verenigingsproces Vredekerk & Domkerk
 
Hieronder staan diverse bijbehorende documenten te lezen, als u op de naam klikt kunt u ze lezen:


Plaatselijke regeling

ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te De Lier.

Inhoud

Paragraaf  Inhoud
   
   1 Samenstelling van de kerkenraad
   2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
   2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
   2.3 Verkiezing van predikanten
   3 De werkwijze van de kerkenraad
   4 Besluitvorming
   5 De kerkdiensten
   6 De vermogensrechtelijke zaken - algemeen
   6.1 De vermogensrechtelijke zaken– kerkrentmeesters
   6.2 De vermogensrechtelijke zaken – diaconaal
   6.3 De vermogensrechtelijke zaken – begrotingenen jaarrekeningen
   7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling;
   8


 
Overige bepalingen;
Ondertekening;
Toelichting;
Bijlagen

Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld [1] door de kerkenraad op 14 juli 2021 en is per datum van samenvoeging geldig.
 

[1] Voor het wijzigen van de plaatselijke regeling bent u verplicht de mening van de gemeenteleden te vragen (ord. 4-8-9). Als u tussentijds het aantal ambtsdragers wilt veranderen en niet meteen de gemeente kunt raadplegen, neem dan een kerkenraadsbesluit, voeg een kopie van het besluit aan de plaatselijke regeling toe en bespreek de wijziging tijdens de eerstvolgende gemeentevergadering.

Wilt u meer lezen, klik dan op het boekje ⇒  
 

terug