Aanpassen interieur kerken

Het interieur van de Dom- en Vredekerk worden gemoderniseerd.
De vergunningaanvraag is naar de gemeente gestuurd en als de vergunning verleend wordt is het plan om in januari 2022 te starten met de verbouw van het interieur van de Domkerk.
Onderin deze pagina wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden
Hieronder ziet u de plannen van de verbouwing die aan de gemeenteleden zijn voorgelegd.
Er zullen wijzigingen bijkomen.
Over deze verbouwingen zijn drie gemeentebijeenkomsten geweest, hieronder kunt u de verslagen lezen: Herinrichting Domkerk (6) 2 december 2021
Voor het schetsen en uittekenen van de koffie- en toiletunit heeft het CvK een opdracht verstrekt aan Simon Hanemaaijer, werkzaam bij RoosRos Architecten uit Oud Beijerland. Simon woont in Maasland, maar heeft zowel van vaders- als moederskant Lierse wortels. Hij heeft enkele jaren geleden ook bijgedragen aan het ontwerp van het nieuwe interieur in de Oude Kerk in Maasland. Bij eerdere werkbezoeken aan deze kerk zijn de nieuwe servicevoorzieningen als zeer  positief ervaren en de wens is om de opzet uit Maasland in hoofdlijnen voor de Domkerk over te nemen.
Nadat de kerkzaal aan de torenzijde nauwkeurig is ingemeten zijn er inmiddels een aantal schetsontwerpen gepresenteerd. De Bouwcommissie heeft deze schetsen zorgvuldig beoordeeld en in overleg met Simon een duidelijke denkrichting aangegeven die voldoet aan onze uitgangspunten. De schetsen worden nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en straks bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning toegevoegd.
Zodra het ontwerp is afgerond en goedgekeurd willen we dat graag aan de gemeente laten zien.
College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (5) 25 november 2021
Van oudsher was de hoofingang van historische kerkgebouwen vaak aan de torenzijde te vinden. Bij de Domkerk herkennen we deze situatie ook. De toren dateert al uit de eerste helft van de 15e eeuw, maar het schip van de kerk is er later tegenaan gebouwd, pas nadat de ergste verzakkingen uit de bouwperiode voorbij waren. Later was dit de aanleiding om een gelijkvloerse ingang in de zuidmuur van de kerk te maken. Het toegangspad vanaf de Dorpsstraat liep in die tijd nog dwars door de ommuurde begraafplaats heen. Toen later alle graven waren geruimd, kwam er een fraaie kerktuin voor terug. Zeer waarschijnlijk was er aan de noordzijde van de kerk ook al heel lang een achteringang. Tijdens de grote restauratie is die ingang dichtgemetseld en een paar meter verplaatst naar de huidige positie. Deze entree is bij velen populair ondanks dat het een erg smalle en lage toegang is met ook nog vier traptreden. De Bouwcommissie onderzoekt nu of de traditionele entree via de torenzijde weer in ere hersteld kan worden. Het portaal van de toren heeft een prachtige uitstraling en biedt voldoende ruimte om via de fraaie stenen trap de kerkzaal binnen te stappen. De entree aan de Hoofdstraatzijde zal zeker behouden blijven. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (4) 18 november 2021
De vloer van de kerk is gemaakt van Belgisch hardsteen. De geschiedenis van een deel van deze vloertegels gaat terug tot 1659, het jaar waarin de kerk weer in gebruik werd genomen nadat zij tachtig jaar een ruïne was geweest. Waarschijnlijk zijn dat de grootste tegels geweest waaronder toen de graven kwamen te liggen. In de loop van de tijd zijn de graven en zerken geruimd en werden andere partijen hardsteen, met een afwijkende maatvoering, gebruikt om de vloer dicht te leggen. Tijdens de restauratie tussen 1954 en 1958 zijn alle tegels uit de kerk verwijderd en opgeslagen. Nadat er in de kerk een betonvloer over de volledige oppervlakte is aangebracht, zijn alle hardsteen tegels weer teruggelegd met een willekeurig legpatroon. Behalve waar de eiken banken kwamen te staan, die vakken kregen een vloer van houten planken. Na verwijdering van de banken zal de houten vloer met onderliggend regelwerk ook weggenomen worden. Deze vakken vullen we weer op met tegels van Belgisch harsteen, zodat de vloer de prachtige uitstraling terugkrijgt van weleer. In de Oude kerk in Maasland hebben ze enkele jaren geleden een identieke ingreep gedaan en het eindresultaat is daar zeer geslaagd. Een mooi vooruitzicht. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (3) 11 november 2021
Afgelopen week is de bouwcommissie van de Domkerk voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze commissie bestaat uit zes personen en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het CvK. Pleun Poot-voorzitter, Elles van Dop, Arie Hoogerbrugge, Bertus van der Stok, Arend van der Stok en Joyce van der Knaap. Het werk van de bouwcommissie is met name gericht op de begeleiding en aansturing van de herinrichting. Zij kijkt ook naar de toe te passen materialen, kleurstelling en afwerking van het interieur. De bouwcommissie zal op specifieke onderdelen niet altijd voldoende technische kennis in huis hebben. In dat geval kan zij advies inwinnen bij derden of gebruik maken van een adviesbureau. Een akoestisch rapport is inmiddels beschikbaar en een verwarmingsadvies is aangevraagd. Deze week is er een proef gedaan met het demonteren van één van de houten banken, waarbij we zeer benieuwd waren hoe de banken in elkaar zijn gezet. Zijn de planken gelijmd, geschroefd of toch alleen gespijkerd. Het blijkt dat de banken vakkundig met verdekte spijkers in elkaar zijn gezet. Het lukte om de planken met beleid netjes los te krijgen. Voor de vrijwilligers straks wel een hele klus hoor. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (2) 7 november 2021
Kortgeleden heeft de Monumentencommissie van Westland de herinrichtingsplannen beoordeeld. Zij hebben daar zeer positief op gereageerd en waren enthousiast over het initiatief om het interieur van de kerkgebouwen aan de eisen van de tijd aan te passen. Omdat de Domkerk een Rijksmonument is, moeten we voor de aanpassingen wel een omgevingsvergunning aanvragen. Dit traject is opgestart en we zijn druk bezig met het invullen van de aanvraagformulieren. De Monumentencommissie vraagt ook om een historische onderbouwing van de aanpassingen aan het interieur, m.a.w. zij wil weten wat de geschiedenis is van deze onderdelen. In feite moeten we daarvoor terug naar de grote restauratie die in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. In het gemeentearchief in Naaldwijk liggen alle stukken en tekeningen netjes opgeborgen en voor ons is dit een belangrijke bron van informatie. Vanaf begin november willen we al een aantal ‘proefstoelen’ in de Domkerk plaatsen. We nodigen u allen uit om die stoelen eens te proberen waarbij we graag uw mening over het zitcomfort en de vormgeving horen. Daarnaast moeten we ook naar de praktische kant kijken zoals het onderhoud van de stoelen en mogelijkheden om te stapelen. De stoelen zijn genummerd en er ligt een formulier bij om reacties op te noteren. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (1) 28 oktober 2021
De kerkenraad heeft op 6 oktober een besluit genomen over de herinrichting van beide kerkgebouwen.
Voor het College van Kerkrentmeesters ligt er voor de komende periode dan ook veel werk in het verschiet.
Gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te doen en kunnen we steunen op een brede werkgroep en een bouwcommissie. Vanaf deze plaats willen we u regelmatig bijpraten over de voorbereidingen en de voortgang van de werkzaamheden.
De interieuraanpassingen starten we met de Domkerk op maandag 3 januari 2022.
De Domkerk blijft tot die datum volledig beschikbaar voor alle vieringen en activiteiten.
Een aantal mensen heeft zich al aangemeld om ons te helpen bij de diverse werkzaamheden in de kerkzaal.
Toch kunnen we zeker nog mensen gebruiken voor de nodige hand- en spandiensten.
Wie wil of kan ons hierbij helpen? U kunt zich aanmelden via onderstaand contactadres.
De vaste banken in de kerk zullen verwijderd worden en tijdelijk opgeslagen.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die een schuur of een deel daarvan beschikbaar wil stellen voor opslag. Ongeveer 150 m2 hebben we wel nodig.
Een aantal banken zal voorzichtig uit elkaar gehaald worden omdat we de vrijkomende planken voor de interieurafwerking willen gebruiken. Maar een deel van de houten banken willen we ook verkopen en belangstellenden kunnen zich bij ons melden. De banken zijn vanaf 2 mtr. lengte beschikbaar.
Wie heeft er opslagruimte beschikbaar en wie wil ons bij de werkzaamheden komen helpen?
Reacties graag naar Pleun Poot pootpfam@outlook.com of 06-46155849
Bij voorbaat dank, College van Kerkrentmeesters
 
terug