Jaarthema: Ga mee!

Jaarthema

Jaarthema 2023-2024: 'Ga mee!'

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.
Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk.

Activiteiten & Materialen

In deze serie zijn artikelen gebundeld die verwijzen naar activiteiten en ideeën voor gemeenten.

Visienota ‘Kinderen van één vader’

Dit hoofdstuk gaat over het grote belang van de éénheid en verscheidenheid onder christenen. “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Ga mee, bid mee, zing mee

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver “Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbelgelezen wordt.

Variatie

Gemeenten kunnen door het jaar heen de uitnodiging ook anders verwoorden door met werkwoorden te variëren, zoals bid mee, doe mee, of zing mee. Denk bijvoorbeeld aan de week van gebed (bid mee), een gezamenlijke diaconale activiteit (doe mee) of een gezamenlijk meezingconcert (zing mee).

Materialen

De dienstenorganisatie maakt ieder jaar materialen bij het jaarthema, zoals:

  • Gespreksmateriaal bij het jaarthema
  • Liturgische suggesties bij startzondag, dankdag, biddag en eeuwigheidszondag
  • Materiaal bij Israëlzondag
  • Materialen voor de Advents- en Kerstperiode
  • Materialen voor de Veertigdagentijd en Pasen
  • Spellen voor jeugdwerk zoals Sirkelslag en de Paaschallenge


Afbeelding is gemaakt door Studio Rebel

terug