woensdag 9 november 2022

Gemeentebijeenkomst

Datum: 
 woensdag 9 november 2022
Tijdstip: 
 15.00 uur
Locatie: 
 't Centrum

Op 9 november nodigen we jong en oud uit voor de gemeentebijeenkomsten in ’t Centrum. Om 15.00 uur en 19.30 uur zijn er in ’t Centrum mogelijkheden om met elkaar te spreken over de Meerjarenvisie ‘Dankbaar en Dienstbaar’.

De leden van de meerjarenvisiegroep zullen deze door de kerkenraad goedgekeurde visie presenteren. Al eerder spraken we tijdens de gemeentebijeenkomsten over elementen hier uit. Nu behandelen we het hele document. Het document is te vinden op de website en er liggen exemplaren in de Domkerk om mee te nemen. Graag horen we waar jullie enthousiast van worden en in willen helpen, maar ook waar aarzelingen of zorgen zijn.
Verder is er ook aandacht voor het ouderenpastoraat. Hoe is de organisatie van het zogenaamde ‘POA’ opgezet en bij wie moet u/jij zijn voor vragen/aanmelden etc.?
We hopen jullie met velen te zien op 9 november!

terug