POA

De nieuwe organisatie POA gaat momenteel van start.
POA staat voor Protestants Ouderen Aandachtspastoraat en Activiteiten.

Aandachtspastoraat:
Mensen die 85 jaar of ouder zijn worden gekoppeld aan een Ouderenbezoeker/ster.
We noemen die bezoekers  POA - bezoekers.
* Er zijn ca. 160 adressen die bezocht gaan worden.
* Er zijn ca. 70 POA – bezoekers, die als taak hebben 85 plussers minimaal 2x per jaar te bezoeken.
* Er zijn 4 personen die de ouderen in de verpleeghuizen bezoeken; de Kreek, DrieMaasHave, Akkerleven,
   de Hooge Tuinen, de Tweemaster en de Vloot. Omdat zij hier vooral de ouderen bezoeken, noemen we hen 
   Ouderenbezoekers.

Activiteiten:
Het POA organiseert de jaarlijkse Ouderenmiddagen (voorheen Druivenmiddag, HVD-ouderenmiddag) uitjes,  er worden attenties uitgereikt rond de Kerst en Pasen. Ook voor de 80 plussers.
 
Bestuur POA (Protestants Ouderen Aandachtspastoraat):
Rien van Dam, voorzitter
Marja Varekamp-Loran, secretaresse

  0174-513 473   mlv.dam@planet.nl
  06-13665763   marja.varekamp@planet.nl
Afgevaardigden van de wijken:
Contact wijk 1: Lia Robbertsen  
Contact wijk 2: Paulien Knoll
Contact wijk 3: Greet Eendenburg
Contactpersoon Triangel: Elly vd Berg- Moerman

. 06-46105988     ac.robbersen@kpnplanet.nl
. 0174-512 391    b.knoll1@kpnplanet.nl
  0174-514 896    jvaneendenburg@kabelfoon.nl 
   06-23468334   vandenbergelly@hotmail.com 
Verjaarsvisite van POA
Wim Lagerweij
Nel Stolze
Willemijne Benard
Marga & Rinus den Heijer
Ali Noordam
Paulien Knoll

  0174-515753    wlag@kabelfoon.nl
  06-28137507    neeltjestolze@hotmail.com
  06-45099857    willemijnebenard@hotmail.com
  0174-514356    mdheijer@kabelfoon.nl
  0174-515068    oostbuurtseweg30@outlook.com
  0174-512391    b.knoll1@kpnplanet.nl
Pastores:
ds. Lennart van Berkel
ds. Gerard van Velzen
Gertjan Pellikaan

  06-38222169    dsvanberkel@pkndelier
  0174-284410,    dsvanvelzen@pkndelier.nl
  06-42047841    gjpellikaan@pkndelier.nl
Activiteiten:
Marieke Noordam
Marian & Jan Eikelenboom
Hilda Kester
Sjoeke Poot

  0174-512796    leenmarieke@caiway.nl
  06-27374116,    thefive@kabelfoon.nl
  0174-517256    mpmkest@caiway.nl
  0174-515452    pootas@caiway.nl
Ouderenbezoekers verpleeghuizen:
DrieMaasHave en Akkerleven:     
Tweemaster:

de Kreek:
de Hooghe Tuinen:
Mient de Vries                
Aart de Jong

Maarten Keijzer
Leo Poot
 0174-514916   m.de.vries @kabelfoon.nl
 0174-500103 of
 06-42605425   acjong77@caiway.nl
 06-14672148   maartkeijzer@hotmail.com
 0174-516263   leo.enwilpoot@telfort.nl
 

 
terug