POA

De nieuwe organisatie POA gaat momenteel van start.
POA staat voor Protestants Ouderen Aandachtspastoraat en Activiteiten.

Aandachtspastoraat:
Mensen die 85 jaar of ouder zijn worden gekoppeld aan een Ouderenbezoeker/ster.
We noemen die bezoekers  POA - bezoekers.
* Er zijn ca. 160 adressen die bezocht gaan worden.
* Er zijn ca. 70 POA – bezoekers, die als taak hebben 85 plussers minimaal 1x per jaar te bezoeken.
* Er zijn 4 personen die de ouderen in de verpleeghuizen bezoeken; de Kreek, DrieMaasHave, Akkerleven,
   de Hooge Tuinen, de Tweemaster en de Vloot. Omdat zij hier vooral de ouderen bezoeken, noemen we hen 
   Ouderenbezoekers.

Activiteten:
Het POA organiseert de jaarlijkse Ouderenmiddagen (voorheen Druivenmiddag, HVD-ouderenmiddag) uitjes,  bijeenkomsten met Kerst en Pasen. Ook voor de 80 plussers.

het bestuur:
Rien van Dam, voorzitter
Antoinet Vermeer-Andeweg, secretaresse
Ina van Wensen-Jeurlin, algemeen adjunct    

Afgevaardigden van de wijken:
Lia Robbertsen, wijk 1  
Paulien Knoll, wijk 2
Greet Eendenburg, wijk 3
  0174-513 473   mlv.dam@planet.nl
  0174-517 204   antoinetandeweg@hotmail.nl
  0174-620 228   cjm.van.wensen@hccnet.nl 


. 06-46105988     ac.robbersen@kpnplanet.nl
. 0174-512 391    b.knoll1@kpnplanet.nl
  0174-514 896    jvaneendenburg@kabelfoon.nl  
 


 
terug