Zangdiensten

Tien keer per jaar wordt er op de zondagavond een PKN-zangdienst gehouden die wordt voorbereid door de zangdienstcommissie. In deze zangdiensten wordt vooral veel gezongen, om zo de lofzang gaande te houden. De liederen worden gekozen rondom een thema en worden behalve uit het Liedboek der Kerken en de Evangelische Liedbundel ook gekozen uit Geroepen om te zingen of Opwekking. Verder is er plaats voor de schriftlezing en een korte verkondiging, een meestal gezongen geloofsbelijdenis en soms een toepasselijk gedicht.
Eén of twee keer per jaar wordt er ook samen gezongen met een koor.
Ook als er een koor meewerkt aan een zangdienst dan wordt ervoor gezorgd, dat de zanglustige gemeenteleden voldoende kunnen zingen.

Namens de Vredekerk zitten Lydia Lijster, Jeanet de Vos en Adri van Oudheusden, namens de Domkerk zitten Frans van Staalduinen, Antoinet Vermeer en Ed Schenkels in de zangdienstcommissie.
We zijn nog op zoek naar iemand uit de Domkerkgemeente die onze commissie wil versterken.
Wilt u ook eens meewerken aan het voorbereiden van een zangdienst?
De voorbereidingsvergadering kost niet veel meer dan een uurtje werk.

Of hebt u suggesties voor liederen?
Neem dan contact op met:
Lydia Lijster,  0174-576137 , 
Ed Schenkels,  0174-514857  of 06-10227481
 
terug