vrijdag 21 januari 2022

Wandelingen in de Week van Gebed (16 t/m 23 januari)

Datum: 
 vrijdag 21 januari 2022
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 20.30 uur
Locatie: 
 De Lier

Aangezien we op dit moment nog niet weten of de lockdown wordt opgeheven of wordt verlengd, kiezen we (als Lierse Kerken) ook dit jaar voor een vorm die in principe onder alle omstandigheden doorgang kan vinden en vorig jaar door de deelnemers als zeer waardevol werd ervaren. We gaan dus weer 2 aan 2 wandelen tijdens de Week van Gebed! 
Het thema is dit jaar Licht in het duister, geïnspireerd op de ster van Betlehem. Er zal op drie dagen een mogelijkheid zijn om te wandelen en wel op maandag 17 januari, woensdag 19 januari en vrijdag 21 januari in de ochtend (vertrek tussen 9.00 en 10.00 uur), middag (vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur) en avond (vertrek tussen 19.30 en 20.30 uur). Opgave kan per 2 of alleen. De mensen die zich alleen lopen opgeven proberen we aan elkaar te koppelen tenzij iemand ook bij voorkeur ook alleen wandelt. Jullie krijgen als wandelduo een boekje mee met daarin inspirerende teksten en gebedspunten. Onderweg loop je soms even in stilte en op andere momenten ben je in gesprek over het thema van die dag, maar er is ook ruimte tijdens de wandeling voor ‘vrij’ gesprek. Halverwege is er even stop met een gebedsmoment. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van pastores en vrijwilligers zal er ook iemand ongeveer halverwege langs de route staan bij de stop. Daarnaast proberen we een korte (4-5 km) en lange route (ong. 10 km) aan te bieden.
Als u deel wilt nemen, of als u het leuk vindt om als vrijwilliger de mensen vanuit een kerkgebouw uit te zenden of langs de route te staan, meldt u dan bij ondergetekende.
Ds. Lennart van Berkel  06-38222169 of  dsvanberkel@pkndelier.nl
 

terug