Waardering voor het Streamen en Beamen?!

Heeft u misschien zelfs wel eens zitten schelden? Begreep u er soms ook helemaal niets van hoe dit nou weer mogelijk was? Mijzelf overkwam het ook regelmatig, met uitzondering gelukkig van het schelden, maar verbaasd en teleurgesteld was ik.
In de afgelopen periode (het is in maart alweer bijna een jaar!) van maanden streamen en beamen ging er te midden van al die goede diensten ook nogal eens wat mis. Zo waren er: 
  • filmpjes die niet starten of juist iedere keer opnieuw starten, 
  • was er geen, veel te hard of veel te zacht geluid, 
  • was er geen beeld of stond het stil, 
  • liepen beeld en geluid niet synchroon, 
  • waren de beelden schokkerig
  • konden we de liedteksten niet goed lezen
  • waren mensen niet of niet de juiste mensen in beeld
  • en waarschijnlijk vergeet ik nog wel wat… 
Veruit de meeste kijkers/luisteraars waren begripvol en vergevingsgezind. En er zijn nogal wat gemeenteleden uit De Lier en daarbuiten die onze diensten bekijken. Live zien we vaak dat 250-500 apparaten zijn aangesloten. Als u echter aan het einde van de week kijk, blijkt dat de dienst minimaal 1.000 keer is bekeken. De dienst van Kerstmorgen is zelfs ruim 3.100 keer bekeken! Kennelijk zijn de diensten toch voor velen aansprekend en doen we met elkaar echt wel veel dingen goed. En dat is toch ook in Coronatijd een groot team van mensen: voorzangers, organisten/pianisten, kosters, lectoren, bloementeam, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen, voorgangers en natuurlijk de streamers en beameraars 
kwamen er ook diverse felle reacties van kijkers en luisteraars. Het is niet bij iedereen bekend, maar de mensen van het stream- en beamteam krijgen nogal eens wat over zich heen via de chat en de e-mail of telefoon. Wat dat betreft is de wereld van de kerk, helaas niet altijd anders dan de wereld daarbuiten. Want ook binnen de kerk kunnen we vanachter de relatieve veiligheid van een scherm of telefoon stevig ons ongenoegen uiten. En dat is voor deze hardwerkende en goedbedoelende vrijwilligers ook niet terecht.
En hoewel ik de teleurstelling, frustratie en misschien zelfs woede me dus kan indenken, wil ik jullie ook deelgenoot maken van mijn andere ervaringen. Want inmiddels heb ik als voorganger in de vele gesprekken met Marco Stolze, maar ook met diverse andere streamers en beameraars ook een ander en genuanceerd beeld gekregen van het werk en de mensen achter de schermen.
Natuurlijk wordt er wel eens een menselijke fout gemaakt, let er iemand wel eens niet op en wordt er daardoor iets te laat of juist te vroeg ingestart. Niets menselijk is de mensen achter de schermen vreemd. Het is echter goed om te beseffen, dat de installatie in de Vredekerk opgebouwd moest worden in combinatie met bestaande apparatuur. Er was geen tijd voor een compleet nieuwe installatie toen Valto ermee ging stoppen. Immers de komende zondag of in geval van een uitvaart al binnen een paar dagen was er alweer een nieuwe dienst.
In kleine stapjes en met kleine ingrepen moesten er verbeteringen worden doorgevoerd. Omdat de nieuwe apparatuur niet optimaal werkte in combinatie met de verouderde installatie en omdat het werken met de nieuwe apparatuur ook een inwerktijd vraagt (met vallen en opstaan), ging er nog wel eens wat mis helaas. En geloof me, dit was voor de streamers en beameraars minstens zo frustrerend en irritant als voor u als kijker/luisteraar thuis. En daarbij kwamen ook de stress en onzekerheid en die zorgen ook niet altijd voor een goede uitvoering. De mensen achter de schermen zaten regelmatig met het zweet in de handen en met samengeknepen billen. Want vergeet niet dat het live uitzendingen zijn, en wetende dat er honderden mensen thuis afhankelijk zijn van of jij het goed doet, geeft een behoorlijke druk. Er zijn helaas ook vrijwilligers gestopt, omdat het gewoon teveel qua druk en stress (zeker ook in combinatie met werk) was, maar ook kritische opmerkingen van gemeenteleden thuis en anderen binnen de kerk gaven soms het laatste zetje. 
Helaas is het zo dat mensen die kritiek hebben zich vaker laten horen (ze hebben immers een concrete aanleiding) dan mensen die tevreden zijn (ze wennen eraan, vinden het ‘gewoon’ etc.). Dat geldt overal: demonstranten halen het journaal, maar de voorstanders laten zich niet of veel minder horen. Zeker als je faciliterend werk hebt, zoals een koster, een schoonmaker, een techneut, een systeembeheerder etc., kan dit heel frustrerend zijn. Immers pas als de kaars niet brandt, de kerk of het kantoor niet schoon is, het geluid niet werkt, de computer in storing is laten mensen zich horen. Als het allemaal in orde is, vinden we het gewoon en vergeten we onze waardering uit te spreken. Net zoals het gemakkelijker is om ergens voor of om te bidden dan om te danken…  
 
Ik schrijf dit stukje om mijn waardering uit te spreken voor alle vrijwilligers in het stream- en beamteam. Overigens gaan deze teams steeds meer samenwerken, omdat ze alles met elkaar te maken hebben. Daarnaast hoop ik dat degenen die hun kritiek hebben geuit, waarschijnlijk vanuit een verlangen naar een zo goed mogelijke stream om de dienst zo goed mogelijk te kunnen volgen, een blik achter de schermen te gunnen. Achter de schermen, waar de afgelopen maanden heel hard is gewerkt, tijdens en na de diensten, om te analyseren, te repareren, te zoeken naar oplossingen etc. om verbeterslagen te maken. Nu er ook een stream in de Domkerk is, ontstaat er ook de ruimte om in de Vredekerk wel tot structurele oplossingen te komen en voor de Domkerk op termijn ook. Er zijn inmiddels diverse contacten met experts in de gemeente, bedrijven en ook kerken in de omgeving om te komen tot een stabiele, en gemakkelijk te bedienen stream-, beam- en geluidsinstallatie. Het zal nog wel een paar maanden duren voordat het nodige vervangen is, maar weet dat er hard gewerkt wordt en de opbrengst van bazar-bizar zinvol gebruikt wordt.
En mocht u iemand van het beam- of streamteam spreken, laat ook eens uw waardering blijken. En als u ergens mee zit, of zich ergens aan ergert, pak gewoon even de telefoon en leg uw wens neer, maar ook uw oor te luister. Er zal een wereld voor u opengaan.
Ds. Lennart van Berkel 
terug