donderdag 7 oktober 2021

Vorming & Toerusting

Datum: 
 donderdag 7 oktober 2021
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur
Locatie: 
 de Rank

Lezing  "Diversiteit in de Islam"
Zoals het Christendom een brede diversiteit kent, zo kennen andere godsdiensten deze ook. En dat geldt ook voor de Islam.  Zoals “het Christendom” niet bestaat, zo bestaat ook “de Islam” niet, want ook de Islam kent een rijke en brede variëteit aan stromingen, opvattingen en groeperingen. Op donderdag 7 oktober 2021 zal er, in vervolg op de geslaagde avond die we in 2017 mochten beleven, een avond over dit onderwerp worden gehouden. Deze keer heeft ds. Elzo Bijl een gastspreker uitgenodigd die alles weet van de rijke diversiteit die de Islam kent. Enis Odaci, een Turkse moslim die zich al jaren inzet voor begrip en ontmoeting tussen moslims en christenen, zal deze avond als spreker ook als gast in ons midden zijn. Recent verscheen van zijn hand en van de hand van zijn vriend en collega Herman Koetsveld, dominee in de Westerkerk in Amsterdam, het boek “Spiegelreis”. In dit boek doen zij beiden verslag van de reis die zij als christen en moslim hebben gemaakt in de ontmoeting met de diverse stromingen in Islam en Christendom. We hopen dat deze vormingsavond inzicht en uitzicht zal geven op de rijke verscheidenheid die ook in de Islam aanwezig is.
Inleider: ds. Elzo Bijl en dhr. Enis Odaci
Datum: donderdag 7 oktober 2021 van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: de Rank

terug