voorzitter kerkenraad

Het voorzitterschap van onze gemeente is een veelzijdige en dankbare taak. Overzicht houden, contacten met mensen, de kerkenraad en het moderamen voorzitten en af en toe een woordje doen in het openbaar, maken deze functie uitdagend en mooi. Dat alles vanuit de gedachte dat het een taak is waarvoor God mensen oproept om deze in te vullen, in het geloof dat de heilige Geest je erbij helpt.
Onze voorzitter heeft aangegeven graag ruimte te willen maken voor een opvolger.
 
Voor wie interesse heeft, of vragen over deze functie, is van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze huidige voorzitter (Pete de Bruijn, tel. 06-54248170, kerkenraad@pkndelier.nl). En voor wie denkt dat zij / hij zich er verder in kan bekwamen: de PKN heeft een praktische training die een (beginnend) voorzitter goed op weg helpt. 
 
terug