donderdag 12 oktober 2023

Thema-avond: Beelden van Jezus in het NT

Datum: 
 donderdag 12 oktober 2023
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 de Rank

Thema- avond: Beelden van Jezus in het NT                              
Deze avond is opnieuw georganiseerd door de taakgroep Bezinning en Inspiratie. Spreker is dhr. Lafeber, docent Volksuniversiteit Rotterdam. Reeds enige malen is hij gastspreker geweest op onze thema-avonden. De heer Lafeber geeft als toelichting:
“Het is zeer opmerkelijk dat wij over de figuur van Jezus, historisch gesproken, zo weinig weten, maar dat hij niettemin door velen wordt beschouwd als grondlegger van een wereldgodsdienst, nl. het christendom.
Wat wij over Jezus weten, hebben we allemaal uit de tweede of derde hand. In het Nieuwe Testament treffen we zo vier schrijvers aan (evangelisten genoemd; over deze aanduiding en die van hun teksten als evangeliën zal ik ook het een en ander zeggen) die elk hun eigen visie op Jezus geven. Deze teksten zijn niet in de eerste plaats historische verslagen maar interpretaties van de kennis die zij van Jezus’ leven hadden.
In de lezing wil ik stilstaan bij het eigene van elk der evangelisten. Daarnaast wil ik nagaan of er een ontwikkeling in het ‘Jezusbeeld’ te ontdekken valt. Zo zou de visie van Marcus (de oudste evangelist) op Jezus wel eens een andere kunnen zijn dan die van Johannes ( de jongste evangelist ).
In ieder geval heeft de historische Jezus (een naam) zich ontwikkeld tot de Christus (een titel ) der kerken om het de theoloog Den Heyer na te zeggen. Over dit onderwerp is de laatste decennia het nodige geschreven, en ongetwijfeld is er het laatste woord nog niet over gezegd.
Voor alle duidelijkheid wil ik vermelden dat er ook buiten-Bijbelse beelden van Jezus ontwikkeld zijn, met name in de stroming die men aanduidt met de gnostiek. “
Deze thema-avond vindt plaats op donderdag 12 oktober in de Rank. De avond begint om 20.00 uur.
De koffie staat vanaf kwart voor acht voor u klaar. U bent van harte uitgenodigd

terug