maandag 14 november 2022

Regioavond, “Wat zullen we oogsten?”

Datum: 
 maandag 14 november 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 't Centrum

Regioavond maandag 14 november: Wat zullen we oogsten?
Er is veel onvrede over de voedselproductie in Nederland. De belasting voor het milieu van die voedselproductie is groot. Concreet werd dit recent zichtbaar in de stikstofcrisis en de gevolgen daarvan voor de veehouderij.
Verder tonen de gestegen energieprijzen de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van de glastuinbouw. Tegelijk laten consumenten zich in hun keuzes vooral leiden door de prijs.Maar de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze voedselproductie is voor ons allemaal. Hoe moeten we de toekomstige voedselproductie dan inrichten? Het zou mooi zijn als er een gesprek op gang komt waarin met begrip naar elkaar geluisterd wordt.
Als kerk willen we graag een bijdrage leveren aan een invulling van die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Gods schepping. We kunnen niet negeren dat er hier ook grote belangen op het spel staan. Rechtvaardigheid
is hierin onze ogen een belangrijk kernwoord. Uiteindelijk gaat het om een toekomst waarin iedereen een plaats heeft. In die zin zullen we er met elkaar uit moeten komen.

Deze avond willen we met drie sprekers de dilemma’s verkennen die in deze problematiek gevoeld worden.

  • Hoe zouden wij het gezamenlijk belang kunnen verwoorden?
  • En wat zou onze bijdrage aan die toekomst kunnen zijn?
  • Zouden we dat zelfs persoonlijk kunnen invullen?
We hopen op een vruchtbaar gesprek en een goede oogst.

Deze avond zijn er drie inleidende sprekers waarna het gesprek wordt voortgezet in kleinere groepen.
De sprekers zijn:
  • Sjaak van der Tak, LTO Nederland
  • Frank ten Have, wethouder Midden Delfland (CDA)
  • Simon Hanemaaijer, architect uit Maasland namens groene kerk
De avond is maandag 14 november in ’t Centrum, Hoofdstraat 100, De Lier.
Inloop vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur.

ds. Lennart van Berkel (De Lier)
ds. Erika Dibbets (Schipluiden)
ds. Wim de Ruyter (Maasland)
 

terug