woensdag 23 november 2022

PVG ‘Eén in Geloof en Vriendschap’

Datum: 
 woensdag 23 november 2022
Tijdstip: 
 19.30 uur  - 22.00 uur
Locatie: 
 de Rank

Woensdag 23 november zal tijdens onze verenigingsavond de film 'De laatste kouwe tuinder van het Westland'   worden vertoond, een documentaire over het tuindersleven van Peter Zuiderwijk uit Monster. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond zijn ook de partners van de leden van harte welkom.
Op deze avond kunt u zich aanmelden voor de broodmaaltijd tijdens de kerstbijeenkomst op 21 december (aanvang 17.00 uur). De kosten bedragen € 23,-. Dit bedrag kunt u voldoen via de bank rek. nr. NL53 RABO 0143 8233 29 t.n.v. PVG te De Lier, of zoals u gewend bent door het geld in een envelop af te geven met uw naam erop.
Namens het bestuur PVG, Greet van Eendenburg, tel. 0174-514896

PVG ‘Eén in Geloof en Vriendschap’
Het programma voor het tweede deel van dit jaar is weer ingevuld en we hopen op mooie, inspirerende en gezellige middagen/avonden.
Het programma is als volgt samengesteld:

  • 23 november Film over ‘De laatste kouwe tuinder van het Westland’.
  • 13 december Kerststukjes maken.
  • 21 december Kerstviering: broodmaaltijd gevolgd door het kerst programma getiteld “UIT UW HAND.”
Nieuwe leden zijn natuurlijk ten allen tijde van harte welkom. Kom gerust eens naar een verenigingsavond om de sfeer te proeven of neem contact op met één van de bestuursleden.
Namens het bestuur, Greet van Eendenburg

terug