dinsdag 10 september 2024

PVG ‘Eén in Geloof en Vriendschap’

Datum: 
 dinsdag 10 september 2024
Tijdstip: 
 14.00 uur
Locatie: 
 de Rank

We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens onze verenigingsavonden die vanaf september weer gaan plaats vinden.
Het programma voor het tweede deel van dit jaar is weer ingevuld en we hopen op mooie, inspirerende en gezellige middagen/avonden.

Het programma is als volgt samengesteld:

  • 10 september: Startmiddag: lunch in de Intratuin in ‘s-Gravenzande.
  • 25 september: Joke van Geest vertelt ons over haar hobby ‘fotografie’ met muzikale begeleiding van Wil v.d. Kaaij en Jaap de Groot.
  • 8 oktober: Koffiemiddag: Nancy Valentin van de Lierse apotheek komt ons voorlichting geven over medicijngebruik
  • 23 oktober: Fred Spreen, boswachter in ‘s-Gravenzande vertelt ons over zijn programma ‘Van de Hak op de Tak’.
  • 27 november: mevr. Annemarie Fokker geeft een presentatie over het leven en werk van kinderboekenschrijver W.G. v/d Hulst.
  • 18 december: Broodmaaltijd met ‘s avonds een optreden van het ‘Leger des Heils’.
  • 9 december: Kerststukjes maken zowel in de ochtend als middag bij Anja Varekamp Veilingweg.
  • 16 oktober en 13 november: kaarten maken.
We hopen elkaar in het nieuwe seizoen weer in goede gezondheid te mogen begroeten. Nieuwe leden zijn natuurlijk ten allen tijde van harte welkom. Kom
gerust eens naar een verenigingsavond om de sfeer te proeven of neem contact op met één van de bestuursleden.
Graag willen we u nog attent maken op de mogelijkheid om onze vereniging financieel te ondersteunen via de Rabo Clubsupport actie. Van 2 t/m 24 september
kunt u uw stem uitbrengen.
Namens het bestuur, Greet van Eendenburg
 

terug