zondag 15 oktober 2023

Musical Ruth

Datum: 
 zondag 15 oktober 2023
Tijdstip: 
 10.00 uur
Locatie: 
 de Geref.Kerk De Hoeksteen in Monster

Musical Ruth
Aanstaande zondag 15 oktober treden we voor de laatste maal op met een beknopte versie van de musical Ruth in de Geref.Kerk De Hoeksteen te Monster. We laten negen van de veertien liederen horen en zullen daartussen verbindende teksten laten uitspreken door de spelers. Dominee Tineke Flim opent en eindigt de dienst, daartussen wederom het prachtige verhaal van Ruth. Rest ons nog te melden dat na het optreden van 16 en 17 juni verder duidelijk is geworden dat de collecte in combinatie met de getoonde QR-code ruim € 3200 heeft opgebracht. Samen met nog een bedrag uit een aanvullend fonds werden hiermee de onkosten gedekt. We danken alle gulle gevers voor hun bijdrage.
 

terug