Middengeneratie groep

 Dit schreven deelnemers over de gespreksgroep op donderdagavond:
  • Onze gespreksgroep is een gezellige groep gemeenteleden, waar elke maand een onderwerp wordt besproken. Er is aandacht voor elkaar, voor het geloof, voor meningen, voor gedachtenspinsels, voor een lach en een traan.
  • Voor mij is de gespreksgroep een fijne manier van kerkzijn, mede doordat je in dialoog bezig kan zijn met je geloof.
  • Tijdens de ontmoetingen van de gespreksgroep wordt gesproken over het leven en de plaats die het geloof hierin heeft. Met respect voor elkaar en ieders gedachten is iedere samenkomst waardevol  en een verrijking.
Deze groep komt maandelijk bij elkaar o.l.v. ds. Lennart van Berkel
 
terug