Kindernevendienst

Kindernevendienst
Tijdens de kerkdiensten worden de kinderen geroepen om naar een zaaltje achter de kerk te gaan. Het gaat om de kinderen die op de basisschool zitten. Tijdens de collecte komen ze weer terug in de kerkzaal.
Alleen bij de speciale kerk- & schooldiensten is er géén kindernevendienst.
 
Kindernevendienst XL 
Elke 1e zondag van de maand is er een langere kindernevendienst voor alle groepen. De kinderen zijn welkom vanaf 9.15 uur
Indien de kerkdienst in de Domkerk wordt gehouden, zijn de kinderen vanaf 09.15 uur welkom in De Rank voor de Kindernevendienst XL en als de kerkdienst in de Vredekerk wordt gehouden zijn de kinderen op voornoemd tijdstip welkom in het bovenzaaltje van de Vredekerk.

Om 9.30 uur beginnen we tot de zegen, dan komen de kinderen de kerk weer in om ook de zegen te ontvangen.. .
Er is ook aan wat lekkers en leuks gedacht!
Elke maand de 1e zondag van de maand, behalve bij kerk- & schooldiensten en de zomervakantieperiode.

Coördinatrice kindernevendienst: 
Ellen vd Kaaij,   0174-528 074    0633005523  
  ellen34@caiway.nl

Kijk ook een op onze facebook pagina 
terug