maandag 19 december 2022

Kerstviering voor ouderen

Datum: 
 maandag 19 december 2022
Tijdstip: 
 15.00 uur  - 18.00 uur
Locatie: 
 de Rank

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar in ons dorp weer kerstfeest met ouderen gevierd.
De kerstviering is bestemd voor 65-plussers van alle gezindten in De Lier en vindt plaats op maandag 19 december a.s. in De Rank. Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur.

In het programma van deze middag staat de geboorte van onze Heiland centraal. Naast het kerstevangelie en samenzang zal er een muzikale bijdrage zijn van de Cantorij, Henriëtte Pellikaan en Leen Kuyvenhoven.
En natuurlijk is er ruimte voor onderling contact en zal het programma afgesloten worden met een gezamenlijke broodmaaltijd die geopend wordt met een korte meditatie door ds. Lennart van Berkel.
Ter dekking van de kosten zal er een collecte worden gehouden.

Vriendelijk verzoeken we u om zich aan te melden als u aanwezig wilt zijn bij deze kerstviering (voor 12 december).
Dit kunt u doen bij de onderstaande personen, ook als u vervoer wenst wanneer u niet op eigen gelegenheid naar de Rank kunt komen:
 - Siem van den Berg,   520 532
-  Greet van Eendenburg   514 896

De kerstviering zal omstreeks 18.00 uur afgelopen zijn zodat u voldoende tijd hebt om eventueel met de bus naar het Westlands mannenkoor in Naaldwijk te gaan.

Namens de voorbereidingscommissie,
Greet van Eendenburg
 

terug