Kerkenraad

Op weg naar de vereniging vergaderen beide kerkenraden al geruime tijd samen. Die samenwerking verloopt goed. Tevens is het een mooi signaal naar buiten toe dat we één kerk willen zijn. Tot aan het zetten van de handtekeningen om de vereniging tot stand te doen komen, zijn beide kerkengemeenschappen officieel nog eigen rechtsorganen. Vandaar dat we ze hieronder beiden noemen.

Domkerk:
Postadres: Postbus 96, 2678 ZH  De Lier 
Scriba wijk Noord: Piet Buitelaar
  0174-517017   scribahervormdnoord@pkndelier.nl
Scriba wijk Zuid: Frans van Staalduinen
  0174-516185  scribahervormdzuid@pkndelier.nl
Voorzitter kerkenraad: Herman Meeuws
  0174-516551   hmeeuws@kpnmail.nl

Vredekerk:
Postadres: Kon. Wilhelminastraat 1, 2678 EK  De Lier 
Scriba: Elly vd Berg-Teunissen van Manen
  0174-520532  scriba_gereformeerd@pkndelier.nl 
Waarnemend voorzitter: Pete de Bruijn 
  06-54248170,  admin@potplant.nl
 
terug