zondag 25 februari 2024 om 19.00 uur

2e zondag van de 40 dagentijd
Voorganger(s): ds. H. Mast, Ter Heijde aan Zee
Tekst(en): Jeremia 1: 4 - 19   &   Markus 1: 12 – 15
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Collecte: 1. diaconie, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 25: 1 + 2 
Stil gebed           
Bemoediging en groet
Psalm 25 : 7
Gebed
Bijbellezingen: Jeremia 1: 4 - 19   &   Markus 1: 12 – 15
Lied 538: 1 + 2 + 3 + 4
Verkondiging
Lied 556: 4 + 5 
Geloofsbelijdenis
Lied 902: 2 + 5.
Dankzegging en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Slotlied 799: 2 + 6
Zegen


terug