zondag 26 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerrit Schouten, Echteld
Tekst(en): Marcus 13: 1-13 & Marcus 13: 1-13
Ouderling(en): Arco van Dam
Organist: Wim Loef

Collecte: 1. Kerk in Actie: met oog op het einde, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Psalm 130: 1 + 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 751
Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel
Bijbellezing: Marcus 13: 1-13 (NBV21)
Lied 753: 1 + 2 + 3
Bijbellezing: Marcus 13: 24-37 (NBV21)
Lied 753: 4 + 5 + 6
Verkondiging
Lied 763
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het “Onze Vader”
Andere mededelingen
Inzameling van de gaven 
De apostolische geloofsbelijdenis
Lied 769: 1 + 4 + 5
Zegen
Gezongen amenToelichting collecte:
Zondag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.
Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

terug