zondag 19 november 2023 om 15.00 uur

t Centrum H.A.
Voorganger(s): ds. Bart Schoone, Poeldijk
Ouderling(en): Elly vd Berg-Moerman
Organist: Henri Sneller

Voor de dienst: koffie en thee
Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2. de kerk

Orde van dienst:
Welkom
Stil gebed.
Votum en Groet
Psalm 42: 1 + 3
Gebed
“over genade”.
Lied 413: 1 + 2 +  3
Schriftlezing: 2 Korinthe 12: 1-9
Lied 868: 1 + 2 + 4 + 5
Overdenking
Lied 381: 1 t/m 5
Gebeden
Avondmaalsformulier
Gebed: Onze Vader
Inzettingswoorden
Delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: 704: 1 + 2 + 3
Zegen
Amen


Toelichting collecte:
Zoals gebruikelijk collecteren we op Avondmaalszondag voor Streekverband De Tien. Eén van de 6 projecten die De Tien dit jaar steunt is Stichting Elim. Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis. Het doel van deze stichting is om wees- en straatkinderen in West-Kalimantan (Indonesië) zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een meisjes- en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd. Er was veel vraag naar hoger beroepsonderwijs en sinds 2003 staat er een agrarische school in Anjungan waarin zowel land- en tuinbouw als visteelt wordt onderwezen aan meer dan honderd studenten. Kijk voor verdere informatie eens op www.stichting-elim.nl of op www.streekverband-de-tien.nl


terug