zondag 12 maart 2023 om 09:30 uur

De Liers' God talent dienst
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Ouderling(en): Yvonne Lindhout-vd Berg

De Lier God talent dienst
Beamer: Paul Mosterd
Streaming: Evert vd Berg
Collecte: 1. Slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië , 2. kerkrentmeesters
Na de dienst: koffie drinken
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Orde van dienst:
♫ Welkomlied
♫ Lied: Circustent
    Welkom
♫ Evang. liedbundel 456: 1 + 2
    Stil gebed & bemoediging & groet
    Gebed
    Bijbellezing: 1 Korinthe 12: 14-18
    Bijbellezing: 1 Korinthe 12: 19-22
♫ Evang. liedbundel 428: 1 + 2 + 3
    Bijbellezing: 1 Korinthe 12: 31
    Overdenking
♫ Opwekking 488
    Pastorale mededelingen
    Gebed
    Algemene mededelingen
    Collecte  
♫ Opwekking 249
    Zegen

Toelichting collecte morgendienst
De kinderen die vandaag aan de dienst meewerken hadden aan de diaconie een speciaal verzoek.
Kan er gecollecteerd worden voor de slachtoffers van de aardbeving?
Natuurlijk gaan we in op dit verzoek, de ramp is zo enorm en de betrokkenheid met de slachtoffers is groot.
Dus mede namens de kinderen, bedankt voor uw gift.


Orde van dienst:


terug