zondag 5 maart 2023 om 19:00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Jesaja 52:13-53: 4 & Jesaja 53: 5-12
Ouderling(en): Jan den Hoed
Organist: Leo Bouma

Collecte: 1. Kerk in actie voorjaarszending: Samen bijbellezen, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst
Welkom
Intochtspsalm 42: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 42: 3
Apostolicum
Lied 413:1 + 2 + 3
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 52:13-53: 4
Lied 882:`1 + 2 + 3 
Schriftlezing: Jesaja 53: 5-12
Lied 882: 4 + 5
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 575: 1 + 2 + 6
Pastoralia
Dankgebed en voorbeden
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 726: 1 + 3 + 4
Zegen


Palestina - Samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 78 RABO 0336 2043 37 t.n.v. Diaconie PG De Lier collecte Palestina of doneer via de QR code. Hartelijk dank voor uw gift!
Lees meer op Collecte Kerk in Actie 2023 - Zending (Palestina, 40dagentijd) | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

terug