zondag 11 december 2022 om 11.00 uur

Fr!isdienst in de Rank
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Ouderling(en): Arco van Dam

Beamer: Jeroen Luijendijk

E.H.B.O. bij FR!S
In de FR!S van 11 december zullen we een E.H.B.O. cursus aangeboden krijgen in De Rank.
We weten allemaal hoe belangrijk het is dat je weet wat je moet doen in geval van nood.
Het is dan prettig om te weten hoe je een pleister moet plakken of wanneer je 112 moet bellen . Daarnaast is het natuurlijk een geruststellende gedachte dat je weet welke hulp je zelf kan geven, maar ook welke hulp je zelf kan verwachten.
Geldt dat ook niet voor ons geloofsleven?
Daarom is het mooi dat we zondag een opFR!S cursus Eerste Hulp Bij Ongeloof kunnen krijgen.
Gertjan Pellikaan zal deze ochtend onze E.H.B.O. instructeur zijn.
Samen met hem zullen we aan de hand van ons E.H.B.O. boek leren hoe we kunnen reageren en handelen bij een geval van ongeloof.
Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie, thee en fris en om 11.00 uur begint de “cursus”.
We hopen op veel cursisten want we weten allemaal dat Eerste Hulp levensreddend kan zijn.
Dus graag tot 11 december in De Rank.
De FR!S voorbereidingscommissie

Orde van dienst:
Intro lied - U2 = I still haven't found what I am looking for
Welkom + kaars aansteken + uitleg thema
Aanvangslied - Salvation = vul dit huis met uw glorie
Stil gebed & bemoediging & groet
Lied: Kees Kraayenoord = onze schuilplaats is God
Gebed
Bijbellezing - Lucas 1:5-25
Korte overdenking

Lied: LEV = Ik geloof
Bijbellezing - Matteüs 1: 18-25 
Korte overdenking
Opwekking 789 = lopen op het water
Bijbellezing - Markus 9: 16-29
Korte overdenking

 Opwekking 830
Bijbellezing - Johannes 20:19/24-29
Korte overdenking
Lied - Sela = in ons hart geboren
Bijbellezing - Lucas 1:26-38
Korte overdenking
Lied - Sela - Maria, had je door
Pastorale mededelingen
Gebed
Overige mededelingen + collecteaankondiging
Slotlied - Opwekking 347 
Zegen
 

terug