zondag 14 augustus 2022 om 09:30

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Job 2: 11-13 & Job 4: 1-9
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Christian Hutter

Beamer: Wim de Vos
Streamer: Evert vd Berg
Bijbellezer: Truus van der Lee
Collecte: 1. diaconie 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
.
Kindernevendienst:
Onderwerp: De man die niet kan lopen. Marcus 2: 1-12 

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied 283: 1 + 2 + 3 + 4…
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangspsalm 138:1 + 2
Leefregel: 1 Tessalonicenzen 5: 15-24
Lied 754: 1 + 3
Gebed
Kinderlied:  de verlamde man
Schriftlezing: Job 2: 11-13
Lied 942: 1 + 2
Schriftlezing: Job 4: 1-9
Zingen: Lied 942: 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Psalm 6: 2 + 3 + 4
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Slotlied: Evangelische Liedbundel 226: 1 + 2
Zegen
Uitleidend orgelspel


terug