zondag 10 juli 2022 om 19:00

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Job 1: 1-12 7 Mattheus 4: 8-11
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Wim Loef

Collecte: 1. diaconie, 2. de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren     

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Psalm 62: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied: Psalm 62: 5
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lied 885: 1 + 2
Gebed
Schriftlezing: Job 1: 1-12
Lied 943:1 + 2 + 3
Schriftlezing: Mattheus 4: 8-11
Lied 943: 4 + 5 + 6
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Psalm 42: 6
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Overige mededelingen
Slotlied 905: 1 + 2 + 3
Zegen
Uitleidend orgelspel


terug