zondag 19 februari 2023 om 19.00 uur

Gerf. kerk vrijgemaakt
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Ouderling(en): Jos Verbraeken
Organist: Hilly Verbraeken

Collecte: 1. Noodhulp aardbeving, 2. kerk
Locatie: Gereformeerde kerk Vrijgemaakt


Wilt u meeluisteren?  Klik ⇒    

Orde van dienst:
Welkomstwoord
Intochtslied: Nieuwe Liedboek 275: 1 + 2 + 3 + 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 100: 1 + 2 + 3 + 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Nieuwe Liedboek 885: 1 + 2
Schriftlezing: Psalm 91
NLB 909: 1 + 2 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 1-5
NLB 909: 3
Verkondiging: ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige……’
Meditatief orgelspel
Psalm 91: 1 + 2
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Evangelische Liedbundel 175: 1 + 2
Zegen


Collecte Aardbeving Turkije en Syrië
Zondag zullen we collecteren voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Met groot verdriet en verbijstering hebben we afgelopen weken de beelden gezien van radeloze mensen die tussen het puin op zoek zijn naar hun geliefden. Duizenden doden en minstens zoveel gewonden. Zoveel gebouwen zijn ingestort en verwoest, mensen die alles kwijt zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan. Alvast bedankt namens de diaconie.

terug