Jeugthuis De Vlieger

Sinds 3 januari 2016 zijn we als Protestantse gemeente in De Lier een nieuw jeugdhonk rijker! 

Na veel werk, verricht door veel mensen, is het pand Hoofdstraat 102 naast ’t Centrum geopend. ⇒  Route
Onder verantwoording van de jeugdambtsdragers (JAD) is het huis omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor onze jeugd.
De volgende activiteiten kunnen er onder meer plaatsvinden:
• gezamenlijke bijeenkomsten huiscatechese jeugdgroepen
• start- en afsluitavonden van alle catechese jeugdgroepen
• filmavonden, zoals dit jaar voor de huiscatechese jeugdgroepen, de Passion kijken
• de “reguliere” bijeenkomsten voor de catechese jeugdgroep
• ontmoetingen en gesprekken na bijvoorbeeld een MAD-dienst
• Alpha-cursussen
• kinderavondmaalscursus (drie middagen per jaar)
• CJV-achtige sfeer met ruimte voor ontmoeting, gesprek, chillen, e.d.
• opslag voor archiefmateriaal van diverse verenigingen (spellen, boeken, e.d.)
• gespreksgroepen
• vergaderingen


U ziet, een scala aan mogelijkheden om daar te kunnen uitvoeren.
Heel belangrijk, want zonder jeugd wordt de toekomst van onze kerkgenootschappen wel erg ongewis, vandaar dat de beide kerkenraden deze ontwikkeling van harte toejuichen.

De beheerder is Wim de Vos
voor info of reservering   jeugThuis@pkndelier.nl 

De vlieger
Er was eens Iemand, die met veel zorg en lifde een prachtiger vlieger maakte en hem opliet.
De vlieger ging hoger en hoger en genoot van het schitterende uitzichtonder hem.
Alleen één ding irriteerde hem, hij zat vast aan de draad. Hij wilde wel hoger en hoger, maar dat kon
niet. De vlieger worstelde zich los en hij was vrij maar de vreugde om zijn vrijheid was van korte duur, 
want hij kwam in zwaar weer terecht en was aan regen en wind overgeleverd.
De vlieger stortte naar beneden en kwam totaal in de kreukels vast te zitten in een grote struik.
Maar de Maker van de vlieger had hem gevolgd vanaf het moment dat de draad knapte.
Hij zocht en pakte Zijn kostbare, gehavende, neergestorte vlieger op en bevrijdde en repareerde hem.
Het stukje draad wat weer aan de vlieger zatwerd weer aan het touw van de Maker gedaan, waardoor hij weer veilig kon opstijgen, hoger en hoger. De vlieger was van zijn verlangen om los te komen, vrij te zijn, helemaal genezen.
Hij vloog aan hetg touw van zijn Maker en leefde nog lang en gelukkig tot ongekende hoogte, tot in de Eeuwigheid!
 
God is onze Maker en heeft zich met ons verbonden door Zijn Zoon te zenden, die een nieuwe woning kreeg hier op aarde. Jezus leefde tussen ons en stierf voor ons aan het kruis. 
 
Een kruis is ook de basis, het geraamte van een vlieger.
Het kruis is ook terug te vinden in de schrijfwijze van het jeugThuis, 
omdat we graag willen dat de jongeren zich thuis voelen in dit huis. 
Het kruis wordt nog extra benadrukt door het te gebruiken als de d van jeugd. 
Hiermee wordt ook aangegeven dat het huis niet alleen voor de jeugd is, iedereen, jong en oud, van harte welkom is in Zijn huis.
Toen de ouders van onze jongeren hun kinderen lieten dopen, verbonden zij ze met hun Maker. Zij hebben hun vlieger opgelaten en hopenn dat ze tijdens hun vliegtocht veilig vast zullen blijven zitten. 
Wij vertrouwen erop dat er altijd voldoende wind zal zijn die de vlieger omhoog houdt, met alle activivteiten die er in dit huis aangeboden worden. 
we hopen dat de jeugd zich in dit huis ook echt thuis zullen voelen en de binding zullen houden, verstevigen, of misschien zelfs krijgen met hun Maker.
 
Tegen de jongeren willen we daarom zeggen:

Als een vlieger mag je zweven in Gods ruimte, op Zijn wind.
Als een vlieger mag je zoeken naar de hoogte die God zint.
Als een vlieger mag je weten: na een duikvlucht tóch bemind!
Want je Eigenaar die pakt je en herstelt je naar Zijn plan.
Hij blaast Zijn wind onder je leven en vertelt je dan nog even:
je vlieg daar niet alleen Mijn kind!
 
We hopen  dat dit huis niet alleen voor jullie wordt, maar vooral met en door jullie.
Geef er kleur en fleur aan en vlieg er met God.

 
 
 
terug