Informatie over het gebruik van de spandoeken

De kerkenraad heeft de communicatiegroep gevraagd om richtlijnen voor de spandoeken op te stellen. Die richtlijnen zouden duidelijkheid moeten geven over wat men op een spandoek wel of niet mag schrijven, voor wie het frame is bedoeld en waar men informatie kan vragen? Is er een aanspreekpunt?
We hebben de richtlijnen opgesteld en de kerkenraad heeft daarop akkoord gegeven. We zijn dan ook verheugd om ze nu te kunnen publiceren. Het aanspreekpunt is: communicatiegroep@pkndelier.nl stelt u gerust uw vraag aan ons!
 

Spandoeken en planning 2023

Richtlijnen publicaties
communicatiegroep@pkndelier.nl

Grondbeginsel
De tekst en afbeelding(en) op de spandoeken mogen niet in strijd zijn met onze identiteit, missie en visie welke ons geloofsgemeenschap voorstaat en welke te vinden is op de website
pkndelier.nl/nieuws in de meerjarenvisie 2022-2030.
 

Richtlijnen

1. Wanneer wel?
  • Spandoeken zonder commercieel oogpunt.
  • Spandoeken waarop een kerkelijke activiteit vermeld wordt.
  • Spandoeken van verenigingen, stichtingen, groepen. Als zij hun concerten of activiteiten kenbaar willen maken.
  • Spandoeken waarbij de vereniging, stichting en groepen geld willen ophalen voor een goed doel.   
2. Wanneer niet?
Spandoeken met een commercieel oogpunt worden niet geplaatst.

3. Grijs gebied.                                                                                       
Er blijft een grijs gebied. Daarin zullen persoonlijke afwegingen gedaan moeten worden. Niet door 1 persoon, maar door de communicatiegroep welke bestaat uit 5 personen. In geval van twijfel wordt het moderamen geraadpleegd. Pas nadat er overeenstemming is gekomen tussen de communicatiegroep en het moderamen over het al dan niet plaatsen, wordt er een reactie met onderbouwing gegeven aan de aanvrager. Dit doet de communicatiegroep.

Algemene gegevens
De richtlijnen worden kenbaar gemaakt op de website www.pkndelier.nl, in de Samen, de Ramshoorn en chrch-app.
Het beheer van de spandoeken ligt bij de communicatiegroep.
De richtlijnen worden na een jaar geëvalueerd door de communicatiegroep en opnieuw voorgelegd aan de kerkenraad.

Planning spandoeken
Pasen  Communicatiegroep   4 weken voor Pasen
Pinsteren   Communicatiegroep  4 weken voor Pinksteren 
Bradelierviering   Communicatiegroep  medio juli
Kerst  Communicatiegroep  4 weken voor Kerst
Neutraal doek  Communicatiegroep  Tussen alle data


 
terug