maandag 3 januari 2022

Start herinrichting Domkerk

Datum: 
 maandag 3 januari 2022
Locatie: 
 Domkerk

De kerkenraad heeft op 6 oktober 2021 een besluit genomen over de herinrichting van beide kerkgebouwen.
Voor het College van Kerkrentmeesters ligt er voor de komende periode dan ook veel werk in het verschiet. Gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te doen en kunnen we steunen op een brede werkgroep en een bouwcommissie. Vanaf deze plaats willen we u regelmatig bijpraten over de voorbereidingen en de voortgang van de werkzaamheden.

De interieuraanpassingen starten we met de Domkerk op maandag 3 januari 2022.
De Domkerk blijft tot die datum volledig beschikbaar voor alle vieringen en activiteiten. Een aantal mensen heeft zich al aangemeld om ons te helpen bij de diverse werkzaamheden in de kerkzaal. Toch kunnen we zeker nog mensen gebruiken voor de nodige hand- en spandiensten. Wie wil of kan ons hierbij helpen? U kunt zich aanmelden via onderstaand contactadres.

De vaste banken in de kerk zullen verwijderd worden en tijdelijk opgeslagen. Wij zijn nog op zoek naar iemand die een schuur of een deel daarvan beschikbaar wil stellen voor opslag. Ongeveer 150 m2 hebben we wel nodig. Een aantal banken zal voorzichtig uit elkaar gehaald worden omdat we de vrijkomende planken voor de interieurafwerking willen gebruiken. Maar een deel van de houten banken willen we ook verkopen en belangstellenden kunnen zich bij ons melden. De banken zijn vanaf 2 meter lengte beschikbaar.

Wie heeft er opslagruimte beschikbaar en wie wil ons bij de werkzaamheden komen helpen?

Reacties graag naar Pleun Poot: 
 pootpfam@outlook.com  0646155849

Bij voorbaat dank,
College van Kerkrentmeesters

terug