Diaconie

Voorzitters: Jan Gardien & Cor van Leeuwen
Secretariaat: Karina Dijkxhoorn,  diaconie@pkndelier.nl  
Postadres: Postbus 96, 2678 ZH De Lier
Bankrekening: NL78 RABO 0336 2043 37 
Bankrekening ZWO/zending: NL28 RABO 0336 2047 52
terug