Domkerk

Adres: Arent Dirckszn. Vosstraat 3, 2678 CP De Lier
           Hoofdstraat 51, 2678 CG De Lier ⇒   Route  
  
In 1566 ging de toenmalige pastoor van De Lier, Arent Dirksz. Vos, openlijk over tot de Hervorming. In 1570 vond hij te Den Haag de dood op de brandstapel. Het gebrandschilderde raam aan de noordzijde van de kerk houdt de herinnering aan hem levend.

De Lierenaren (en de nabij wonende Maaslandse boeren) kerken al sinds de vijftiende eeuw in De Dom, tegenwoordig het oudste monument van het dorp. De kerk was destijds kleiner dan nu. Bij uitbreidingen is de nieuwe kerk steeds om de oude kerk heen gebouwd. Opvallend aan de kerk is de stompe toren, die al bij de bouw scheefgezakt moet zijn. Op de scheve fundamenten hebben de bouwvakkers de stenen zo gestapeld, dat de toren uiteindelijk toch recht overeind staat. Aan de voet van De Dom zijn de scheef aflopende groeven nog steeds zichtbaar.

Heel vroeger heeft de toren een ui-vormige spits gehad. Deze spits is in juli 1572 echter afgebrand. Een blikseminslag was waarschijnlijk de oorzaak, maar helemaal zeker is dat niet. Het was immers ook de periode dat de Spanjaarden en de Geuzen rovend door dit gebied trokken. Wellicht zijn dus deze troepen de aanstichters van de brand in de spits van De Dom. Hoe dan ook, de spits is nooit herbouwd en het rechte dak is al eeuwen het herkenningspunt van De Lier.

Minder bekend is dat de toren in de loop der eeuwen ook een paar meter in de grond is gezakt. Wie De Dom wil beklimmen, moet eerst een paar treden naar beneden. Bij de laatste restauratie van De Dom, in 1956, zijn een betonnen plaat en enorme balken onder de toren aangebracht.

Het orgel
Op 14 mei 1969 is het bestaande orgel in gebruik genomen. Dit orgel is gebouwd door de firma Metzler en Söhne te Dietikon (Zwitserland), onder advies van Willem Hülsman namens de Hervormde Orgelcommissie.

De organisten zijn:
mw Jobje Versteeg - Zuur, Burg. Cramerlaan 68, 2678 AN De Lier 
  0174-515171
 jobjeencorstiaan@gmail.comcorstiaanversteeg@gmail.com
dhr. Wim Loef, Paleisstraat 8, 2514 JA Den Haag
 06-44882926
  loefwim@gmail.com
 
Jobje Versteeg-Zuur volgde haar opleiding voor orgel en piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Adriaan Engels (docent orgel) en Theo v.d. Pas (docent piano).
In 1956 kreeg zij haar aanstelling als kerkorganiste van de Domkerk in De Lier. Verder is zij lerares orgel en piano.

Dispositie:
Hoofdwerk: (C-f3) Rugwerk: (C-f3) Pedaal: (C-f1)
Praestant 8 Rohrgedackt 8 Bordun 16
Gedackt 8 Praestant 4 Octave 8
Octave 4 Rohrflöte 4 Octave 4
Spitzflöte 4 Gemshorn 2 Posaune 16
Quinte 2 2/3 Nasat 1 1/3 Trompete 8
Superoctav 2 Sexquialtera II P-I, P-II
Mixtur V-VI Scharff IV I - II
Trompete 8 Krummhorn 8 Tremulant

De paaskaars:
De paaskaars voor in de kerk brandt iedere zondag tijdens de erediensten.
Op goede vrijdag dooft de kaars om op deze manier de kruisiging van Christus te herdenken. Op eerste paasdag wordt er een nieuwe kaars ontstoken, omdat dit het nieuwe licht weergeeft en de opstanding van Jezus wordt herdacht.
Als er gedoopt wordt, worden de doopkaarsen altijd aan de paaskaars aangestoken, waarmee gesymboliseerd wordt, dat het licht wordt doorgegeven.

De kanseldoeken:
Aan de kansel hangen de kanseldoeken, die door vrijwilligsters uit de gemeente zijn gemaakt.Afhankelijk van de tijd van het jaar of van de viering op een bepaalde zondag hangen er doeken met een witte, groene, rode of paarse ondergrond.In grote lijnen hebben de kleuren de volgende betekenis:Wit, de feestkleur van kerst en de paastijd.Groen, de kleur van de hoop, de kleur van de tijd van de zomer- en herfsttijd (tot Advent).
Rood, de felle kleur van de Heilige Geest, hoort dus bij Pinksteren, maar ook bij bevestiging van ambtsdragers.
Paars, ingetogenheid, voorbereiding, dus in de perioden die aan Kerst en Pasen voorafgaan. (Advent en Veertigdagentijd).

Sinds december 2007 is op het klankbord boven de kansel weer de oude tekst te lezen, die na de restauratie van 1954-1958 was verdwenen: "Jezus zeide: ja, zalig zyn degenendie het woord Gods hooren en hetzelve bewaren! Lucas 11 vers 28".
 
Ringleiding
In de Domkerk is een ringleiding voor slechthorenden. Mensen met een gehoorapparaat kunnen het beste gaan zitten in het vak rechts van de kansel (vanaf de kansel gezien). Rondom dit gehele vak ligt ringleiding. In dit vak kunt u het geluid versterken door uw gehoorapparatuur op de hiervoor bestemde stand af te stellen.

Uitgebreide informatie kunt u altijd vrijblijvend krijgen bij de koster:
Martin Hulscher   O6-42474578,  martenanjahulscher@gmail.com  

De tarieven voor gebruik van de kerk kunt u ⇒ hier vinden
terug