Disselkoenfonds

De heer Disselkoen heeft in 1948 een legaat achtergelaten aan de Gereformeerde Kerk van De Lier.

Het legaat/fonds is ontstaan doordat wijlen de heer Simon Disselkoen in 1947 een drietal woonhuizen aan de Burg. Crezeelaan aan de Gereformeerde Kerk van De Lier heeft nagelaten.

Successievelijk zijn de woonhuizen verkocht en de opbrengst ervan is daarna belegd. Er wordt risico mijdend belegd, bijvoorbeeld in deposito's bij de Nederlandse Handelsbanken of in Nederlandse Staatsobligaties.
De opbrengsten, rente van deze beleggingen, vormen de middelen voor het fonds. Alle leden van de kerk die werk doen voor het fonds, verrichten hun werk Pro Deo.

Met de opbrengst van het legaat moeten verschillende Christelijke Doeleinden gesteund worden. Voorwaarde van de doeleinden: ze bevinden zich buiten De Lier en liggen voornamelijk op het terrein van kerk en school.

De adviescommissie steunverlening bestaat uit een pastor, ouderling en diaken.
 

terug