Dialoogdiensten

Een dialoogdienst, wat houdt dat in?
De diensten worden twee keer per jaar gehouden, gewoonlijk in maart en november, in het koor van de Domkerk.
 
De 'werkgroep dialoogdiensten' bestaat uit 6 mensen die twee keer per jaar op zoek gaan naar een voorganger die geloofszaken vanuit een andere hoek wil benaderen dan we van huis uit gewend zijn.
Dat wil zeggen dat de bijbeluitleg soms heel verrassend kan zijn, als we de taal van de bijbel willen zien als 'geloofstaal'. Dat geeft vaak nieuwe inzichten, waarbij we niet bang zijn om oude dogma' s te laten voor wat ze zijn.
Een belangrijk onderdeel van de dienst is de dialoog.
De dienstdoende predikant heeft samen met de werkgroep de dienst voorbereid en enkele discussiepunten opgesteld. Omdat het soms moeite kost oude inzichten los te laten, geeft dit meestal aanleiding tot diepgaande gesprekken met de aanwezigen.
Mensen die regelmatig deze diensten bezoeken, geven vaak aan het een verrijking te vinden om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
 
De werkgroep dialoogdiensten bestaat op dit moment uit de volgende personen:
  • Ali Tamerus, voorzitter   0174-512194  
  • Ria van der Mark
  • Elly van den Berg
  • Jaap Elenbaas
We nodigen u van harte uit om eens een dienst mee te maken.
Het is gewoonlijk in maart en november op zondagavond om 19.00 uur in het koor van de Domkerk.
Let u op de aankondigingen in de zondagsbrief, de 'Samen', de 'Ramshoorn', of op het rooster van de  kerkdiensten van deze site.
 
terug