Multifunctioneel gebruik van onze kerkgebouwen

Met de recente, feestelijke ingebruikname van de verbouwde Vredekerk beschikt onze gemeente nu over twee prachtige kerkgebouwen, die beide over alle moderne faciliteiten beschikken op het gebied van techniek, catering, meubilair en sanitair. Nadrukkelijk is bij de verbouwing rekening gehouden met het multifunctioneel gebruik van de kerken: niet alleen ruimte voor erediensten en bijzondere diensten, maar ook voor culturele evenementen zoals concerten en toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, boekpresentaties, lezingen en andere vormen van samenzijn. Dit gebruik willen we aanmoedigen! Immers: het is fijn als we onze mooie kerkgebouwen niet alleen voor onszelf houden, maar hiermee ook verbinding kunnen leggen met de wereld om ons heen en de buitenwereld binnen halen! En wie weet welke mooie ontmoetingen daarmee op ons pad komen. We laten ons daarbij graag verrassen. Aanvragen voor het gebruik van de kerkgebouwen anders dan voor kerkdiensten en rouw- en trouwdiensten verlopen via het college van kerkrentmeesters. Uw verzoek kunt u indienen via het algemene e-mailadres van het college: kerkrentmeesters@pkndelier.nl. Samen met de koster en evt. een voorganger wordt uw aanvraag behandeld en u ontvangt vervolgens zo snel mogelijk bericht van ons.

Op de website van onze gemeente (https://www.pkndelier.nl/tarieven/) vindt u meer informatie.
College van kerkrentmeesters
 
terug