Ga & Leer

Ga & Leer (Kerk & Israël groep)
 

Deze groep is al een aantal jaren bezig de joodse wortels van het christelijk geloof te bestuderen. Dit wordt met groot plezier gedaan, nieuwe leden zijn van harte welkom. Momenteel wordt de Schepping bestudeerd.

Eenmaal in de 4 weken komt de groep bij een van de leden aan huis. Eénmaal per jaar wordt er een gezamenlijke Sabbatsmaaltijd gevierd.

Ga & Leer
Dat is de nieuwe naam van de Kerk & Israëlgroep. Waarom een naamsverandering? Kerk & Israël gaat toch nog steeds op?
Ja, dat is ook zo. Maar dan denken vele mensen dat deze groep zich bezig houdt met de verstandhouding tot de staat Israël. Natuurlijk voelt de groep zich betrokken bij het land Israël en zijn bewoners.Maar het gaat er vooral om het kijken naar de joodse uitleg van de eerste 5 boeken van de Bijbel. Daarin kunnen wij heel veel terug vinden van hetgeen er in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Wij bestuderen momenteel de Schepping.
Bij Jezus ziet men dat het begrip "weg" vaak gebruikt wordt. Ook ziet men dat Hij voortdurend bezig is mensen te leren.Dat is een opdracht dus: ´Onderweg gaan en hetgeen je geleerd hebt in praktijk te brengen`. Ga de weg van de Thora en denk niet dat je de Thora kent. Want de Thora ken je nooit. Er blijven steeds dingen om te ontdekken. Vandaar Ga en Leer.
De groep komt 1 maal in de 4 weken bijelkaar bij een van de deelnemers thuis. Ook maken wij wel eens een uitstapje naar een synagoge of naar en tentoonstelling.

Voor verder informatie kunt u terecht bij:
Renske Slot - de Haan, famrslot@kabelfoon.nl

 
terug