Zondagsbrief en Samen

Elke week krijgt u bij de ingang van de kerk een zondagsbrief.   
(uitgezonderd de zomervakantie)
Wilt u iets in de zondagsbrief schrijven, helpen uitdelen of misschien rondfietsen?
De kopij voor de zondagsbrief moet voor donderdagavond 19.00 uur binnen zijn.
Redactie: Inette Vermeer-van der Sar, Essenhof 2.
 0174-512639 of mobiel 06-22533825
  webmaster@pkndelier.nl 

Het westlandse blad 'de Samen' gaat vanaf 1 juli 2024 veranderen naar een twee wekelijkse uitgave. 
De kopij moet dan voor donderdagavond 19.00 uur binnen zijn via de mail, of in de brievenbus van Essenhof 2.
 kopijsamen@pkndelier.nl

Hieronder de lijst met inleverdata en verschijningsdata.
Inleveren donderdag tot 19.00 uur: Verschijning Samen
27 juni 5 juli
11 juli 19 juli
25 juli 2 augustus
8 augustus 16 augustus
22 augustus 30 augustus
5 september 13 september
19 september 27 september
3 oktober 11 oktober
17 oktober 25 oktober
31 oktober 8 november
14 november 22 november
28 november 6 december
12 december 20 december
26 december 3 januari 2025

 
terug