P.C.O.B.

Protestants Christelijke Ouderen Bond in De Lier
De PCOB is een organisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en we als mensen steeds omzien naar elkaar. Onze Christelijke identiteit inspireert ons om met een open blik de wereld tegemoet te treden. Samen met de Katholieke Bond van Ouderen zijn we met een kwart miljoen leden de grootste senioren organisatie van Nederland.

Landelijk organisatie
De PCOB werkt landelijk samen met de KBO. Gezamenlijk zijn we een relevante gesprekspartner met maatschappelijke organisaties als de zorg en de overheid. Elke maand ontvangen de leden het KBO/PCOB- magazine met interessante artikelen en achtergrondinformatie over de leefwereld van senioren.

Regio-overleg
Als Lierse afdeling werken we samen met de andere PCOB afdelingen in het Westland. Twee jaarlijks is er een uitgaansdag: de Westlandse PCOB-dag. De PCOB is samen met de KBO en de Seniorenraad Westland  gesprekspartner van de lokale overheid in gesprekken over onder andere  vervoer, mantelzorg, welzijn, digitale vaardigheid en wonen.

Plaatselijk in De Lier 
De PCOB afdeling De Lier organiseert elke tweede woensdag van de maand een ledenmiddag in ’t Anker met een wisselend programma. Hierbij worden vrolijke programma’s afgewisseld door meer inhoudelijke. Elkaar ontmoeten staat hierbij hoog in het vaandel. Ook is er een commissie Lief en Leed die een bezoekje brengt aan leden die aandacht verdienen in goede en slechte tijden. Regelmatig publiceren we over onze activiteiten in de Ramshoorn en kerkblad Samen. Meer weten: bel één van de onderstaande bestuursleden.

Samenstelling bestuur PCOB De Lier

Voorzitter / Secretaris Gerard Langerak  0174- 540006
Penningmeester/Ledenadministratie Carel van Wensen   06-26358668
Invulling ledenmiddag / Lief en Leed Rita Meijer  0174- 514635
Lief en Leed / Vervoerservice Piet Keijzer   0174- 514906


Meer weten over de landelijke belangen behartiging kijk op kbo-pcob.nl  

Secretariaat PCOB De Lier   
Gerard Langerak 
’t Perron 21
2678 DA De Lier
  g.a.langerak@kabelfoon.nl    

Bij de PCOB telt iedereen mee, doet u ook mee!
 

terug