Aanmelden leden gedeelte

U kunt een code aanvragen om het afgeschermde leden gedeelte op deze nieuwe website te kunnen zien. U doet dat door een mail de sturen naar webmaster@pkndelier.nl  Als de aanvraag verwerkt is u ontvangt een email van noreply@humancontenthosting.nl  Dit is geen spam, maar een manier om uw wachtwoord in te vullen.
Gebruik een veilig wachtwoord dat u zelf moet onthouden. De webmaster weet dat niet!

Heeft u een wachtwoord ingevuld en opgeslagen, dan kunt u inloggen op de nieuwe website pkndelier.nl recht bovenin het beeld staat een inlog tekentje. Uw gebruikersnaam is uw email adres.
Veel plezier, we zijn blij dat we door middel van dit afgeschermde gedeelte foto’s en informatie kunnen delen.

Voor de ambtsdragers is er nog een apart afgeschermd gedeelte waar bv de kerkenraadstukken, of andere documenten die men wil delen, in kunnen worden gezet. Eén gedeelte voor ouderlingen, één gedeelte voor diakenen en één gedeelte voor het moderamen.

Heeft u nog andere ideeën? Meldt ze mij a.u.b.
Met vriendelijke groeten,
Inette Vermeer-van der Sar
email: webmaster@pkndelier.nl
    
 
terug