donderdag 6 oktober 2022

de taakgroep Bezinning & Inspiratie

Datum: 
 donderdag 6 oktober 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur
Locatie: 
 de Rank

Gelovig ongeloof
Wat is geloof? Velen denken dat je dan buigt voor allerlei dogma’s en religieuze gewoonten. Maar Jezus was minder kritisch op ongelovigen die van de geboden een rommeltje maakten, dan op dogmatische Schriftgeleerden. Hij benadrukt het innerlijk leven: ‘Het koninkrijk van God is in jullie’. Als merels die zingen in de bomen, zijn mensen de uitdrukking van God in de wereld. Wie dat beseft is een echte gelovige. Dan weet je van binnenuit dat, evenmin als de liefde, God niet in een dogma te vangen is.
Een geloofsbelijdenis kan ons helpen te zingen maar geloven doe je alleen in God. De eerste brief van Johannes zegt: ‘Niemand heeft God ooit gezien (laat staan in een religieuze leer gevat). Echter, als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volle werkelijkheid geworden.’ Dat is dus het antwoord op de godsvraag. Maar wat is liefde?

Over dit onderwerp zal dr. Jean-Jacques Suurmond, emeritus-predikant, coach en publicist zijn licht laten schijnen en in gesprek gaan met de aanwezigen.
Deze lezing wordt georganiseerd door de taakgroep Bezinning & Inspiratie van de Protestantse Gemeente De Lier en vindt plaats in de Rank, van Weelystraat 2 in De Lier van 20.00 tot 22.00  uur.


De volgende thema-avonden in het seizoen 2022-2023 zijn vastgelegd:
    - donderdag 6 oktober 2022 in de Rank met ds. Suurmond over "Gelovig ongeloof "      
    - woensdag 16 november 2022 in 't Centrum met Door Hezemans over Bonhoeffer
    - donderdag 23 februari 2023 in de Rank met ds. van Nieuwpoort over Job
De avonden beginnen steeds om 20.00 uur
 

terug