de Ramshoorn

Wat doet een redactielid van de Ramshoorn?
Zoals je weet verschijnt de Ramshoorn zeven keer per jaar. De planning wordt voor een jaar gemaakt. Je weet dus ruim van te voren waar je aan toe bent.
Rond de datum van inleveren van kopij voor de Ramshoorn komen de mails binnen met stukken, die geplaatst moeten worden in de Ramshoorn. Deze stukken lezen wij als redactie, maar het is niet de bedoeling, dat we ze gaan aanpassen. Wel beantwoordt één van de redactieleden de mails.
Op de vergadering, de dag na de inleverdatum, hebben we de redactievergadering.
We vergaderen om beurten bij iemand thuis en dat duurt meestal niet langer dan anderhalf uur.
Voor de vergadering maakt één van ons een vergaderverslag aan de hand van de mails, die     binnen gekomen zijn.
Op de vergadering bespreken we de ingekomen stukken, controleren we of we niets vergeten zijn en verdelen we de komende werkzaamheden, zoals: wie zet hem in elkaar, wie schrijft het voorwoord?
Degene die de Ramshoorn in elkaar gaat zetten, heeft daar drie dagen de tijd voor.
Heel moeilijk is het niet, maar het vraagt wel de nodige tijd om dit netjes te doen.
Hiervoor gebruiken we de vorige Ramshoorn, die je op de computer hebt staan. Alle oude artikelen verwijderen en dan de nieuwe erin plakken en plaatjes erbij zoeken.
Als je dit gedaan hebt, stuur je de eerste opzet voor controle naar de andere redactieleden.
Daarna stuur je de Ramshoorn naar de corrector, die controleert op taal- en spellingfouten.
Dan is hij klaar en verstuur je hem naar de drukker.
We zouden het zeer prettig vinden als iemand ons wil ondersteunen. De redactie is een gemoedelijk clubje en we helpen elkaar waar nodig is. 

 
terug