Collecte en collectebonnen verkoop

Tijdens de diensten wordt er in twee rondgangen gecollecteerd.
Eén collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters, de andere is meestal voor de diaconie, soms heeft deze een andere bestemming. De bestemming voor de collecten wordt altijd tevoren aangekondigd in de Samen en op de webstie. Daarin worden ook de opbrengsten vermeld.

Het college van kerkrentmeesters en de diaconie bieden de mogelijkheid collectebonnen te kopen. Als u gebruik maakt van deze collectebonnen dan is uw bijdrage aftrekbaar voor de belasting.
De collectebonnen zijn op kaarten afgedrukt, bestaande uit 20 bonnen van: € 0,50, € 1 of € 2,50 per stuk.

De verkoop van de collectebonnen vindt op een aangepaste manier plaats en wel als volgt:
u kunt het bedrag overmaken op
rekeningnummer NL10 RABO 0336 2200 14  t.n.v. Collectebonnen PKN
U kunt via de mail  of telefonisch 06-22560512.doorgeven welke bonnen u wilt hebben, graag het woonadres hierbij vermelden.
De bonnen worden dan bij u thuisbezorgd.
College van Kerkrentmeesters, Wil Stolk

 
terug