woensdag 30 maart 2022

Bezinning & inspiratie

Datum: 
 woensdag 30 maart 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 't Centrum

Thema: Missionaire kerk
Eeuwenlang gingen mensen als vanzelfsprekend naar de kerk. Hele gezinnen vulden de kerkbanken. Dat was gewoon. Tijden zijn veranderd. Naar de kerk gaan is bij steeds meer mensen niet gewoon. Wat doe je dan als kerk, wanneer de mensen niet meer naar de kerk komen? Dan blijft er eigenlijk één antwoord over: dan moet de kerk naar de mensen komen. De kerk moet naar buiten.
Dat betekent een hele verandering. En toch is die beweging naar buiten, naar de mensen toe, de beweging die God zelf maakt. In talloze bijbelverhalen lezen we hoe God de mens opzoekt, nadert, nabij is. In vele gedaanten: als medemens, als engel, als enige Zoon en in Gods Geest.
Wat betekent dat voor ons kerkmensen? Wij die aan de kerk waarde hechten. Omdat we de kerk zoveel hebben gegeven, omdat we om de kerk geven en omdat de kerk om ons geeft. Wat betekent het als wij 'naar buiten' gaan?
De kerk staat een interessante en kansrijke ontwikkeling te wachten. Want dat de kerk zal blijven bestaan, daarvan mag je overtuigd zijn. Menig kerkgebouw zal zich sluiten, maar de kerk blijft immer bestaan. Want Gods missie (= Zijn voortdurend bewegen naar de mensen) heeft een kerk. Die kerk, dat bent u en jij. Wij doen waarvoor we bedoeld zijn, als we meedoen in die beweging van God naar de mensen. Doet u, doe jij mee? Dan gaan we als kerk naar buiten.
Over dit onderwerp wordt op woensdag 30 maart 2022 een lezing georganiseerd door de taakgroep Bezinning en inspiratie. Spreker is onze kerkelijke werker Gertjan Pellikaan. Graag gaat hij met de aanwezigen in gesprek over dit onderwerp.
De lezing vindt plaats in ’t Centrum, en begint om 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd.

terug