Beroepingswerk

                                 
                                                    
Het Westland staat bekend om haar prachtige bloemen en planten en heerlijke groenten die in de kassen opgroeien. Aan de rand van het Westland ligt het mooie dorp De Lier. De Protestantse gemeente heeft een predikantsplaats voor wie als 'tuinman of -vrouw' mee wil helpen aan waar het Westland bekend om staat. Dat begint met zaaien. Het zaaisel vervolgens poten, begieten en de groei naar wasdom begeleiden. Om de gewassen vervolgens tot vrucht dragen te brengen. Waarbij de mouwen worden opgestroopt om samen met een grote schare enthousiaste vrijwilligers en een collegiaal team pastores te helpen oogsten en de eerste opbrengst van de oogst de Heer aan te bieden.

Voor meer informatie over deze vacature voor het werken op Gods akker kunt u contact opnamen met
dhr. A.J. van Zanten (vz beroepingscommissie,   0622510731
Tevens worden meer details met betrekking tot de vacature duidelijk (uitgebreide advertentie en gemeenteprofiel)
via de website/beroepingswerk van de Protestantse gemeente De Lier.

          
 
terug