ANBI

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te De Lier
Telefoonnummer:   -
RSIN/Fiscaal
nummer:

863717214
Nummer Kamer van Koophandel:
85717223
Website adres: www.pkndelier.nl/anbi
E-mail: kerkrentmeesters@pkndelier.nl
Adres: p/a Kon. Wilhelminastraat 1
Postcode: 2678 EK
Plaats: De Lier
   

De Protestantse gemeente te De Lier is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
terug