woensdag 22 november 2023

PVG ‘Eén in Geloof en Vriendschap’

Datum: 
 woensdag 22 november 2023
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 de Rank

Op woensdagavond 22 november hebben we weer onze maandelijkse verenigingsavond. Zoals gewoonlijk vindt deze plaats in De Rank, aanvang 19.30 uur.
De avond heeft deze keer een wat andere invulling: met elkaar gaan we aan tafels gezellig spelletjes doen. Dit gaan we doen onder leiding van spelleidster Yvonne Overgaag.

Deze avond kunt u zich ook aanmelden voor de broodmaaltijd tijdens onze kerstbijeenkomst op 20 december (in de Rank, aanvang 17.00 uur). De kosten er van bedragen € 25,--.

Agenda:                              
22 november              Spelletjes avond.
11 en 13 december     Kerststukjes maken.
20 december               Kerstviering: broodmaaltijd gevolgd door het kerstprogramma met
                                    Koos Sekreve en Jolentha  Zaat.
 

terug