Aanmelden kerkdiensten

Indien u een kerst of oud & nieuw kerkdienst in de Domkerk of Vredekerk wilt bijwonen, dient u zich daarvoor uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur aan te melden door een mail te sturen naar  aanmeldenkerkdienst@pkndelier.nl.
Per dienst mogen 50 kerkgangers naar binnen.
Bij het aanmelden vermeldt u uw naam en telefoonnummer, de betreffende dienst die u wilt bijwonen en het aantal mensen waarvoor u zich aanmeldt.
Alleen gemeenteleden die zich hebben aangemeld én daarvan een bevestiging hebben ontvangen, kunnen de betreffende dienst bijwonen. 
Voor wie zich niet via internet kan aanmelden en toch een dienst wil bijwonen, kan daarvoor telefonisch terecht bij:
- voor diensten in de Domkerk: Frans van Staalduinen, 0174-516185
- voor diensten in de Vredekerk: Wim Lagerweij, 0174-515753

Mensen met (corona-gerelateerde) gezondheidsklachten of waarvan hun huisgenoten dergelijke klachten hebben, worden verzocht thuis te blijven. Bij het bezoeken van de kerkdienst wordt u geacht zich te houden aan de richtlijnen die gelden: het houden van anderhalve meter afstand; bij het betreden en verlaten van de kerk - of tussentijds verplaatsen in de kerk - een mondkapje dragen (na het plaatsnemen in de banken mag het mondkapje afgedaan worden); niet meezingen; het opvolgen van de aanwijzingen door de gastdames en -heren.
We hopen zo, rekening houdend met elkaar, op een veilige wijze de vreugde van het kerstfeest te mogen proeven.
terug