Verjaardagsfonds

Na ruim twee jaar pandemie leven wij in een wereld waar veel zaken spelen die ons zorgen baren. Het is een onzekere tijd. Erop uitgaan naar alle windstreken is op dit moment weer mogelijk en mensen durven elkaar weer
te ontmoeten en aan te raken.
Het samengaan van de Domkerk en Vredekerk is na jaren van overleg en afstemmen een feit. Beide kerken hadden een “eigen” verjaardagsfonds en ook deze zijn nu één geworden. Binnen de organisatie van onze Protestante
Gemeente De Lier is veel veranderd en ook de werkwijze van het verjaardagsfonds is aangepast.

Op of rond uw verjaardag zal een kaart bij u in de brievenbus vallen (bij gemeenteleden vanaf 18 jaar). Eén van onze vrijwilligers brengt deze kaart bij u. Sommige vrijwilligers zullen aanbellen omdat zij u persoonlijk kennen
of willen leren kennen. Achterop de verjaardagskaart staat een felicitatie en een instructie. Er is onder andere geschreven dat u, indien u dit wilt, een bijdrage kunt overmaken voor het goede doel waarvoor wij op dit moment
geld inzamelen. Dit kunt u doen via een QR-code of handmatig overmaken naar het aangegeven bankrekeningnummer. .
Mocht de vrijwilliger van uw wijk/sectie aanbellen dan kunt u ook op de oude vertrouwde manier een gift doen in het bekende kleine envelopje.

Een aantal vrijwilligers is de afgelopen twee jaar doorgegaan met het bezorgen van een verjaardagskaart.
Petje af voor deze dames en heel veel dank voor jullie inzet!

Tijdens de zomermaanden zijn onze vrijwilligers gestart met het lopen van een wijk/sectie voor het verjaardagsfonds. Sommigen zijn “oud gedienden”, anderen zijn nieuwkomers. Voor veel wijken/secties hebben wij vrijwilligers bereid gevonden om zich in te zetten voor het verjaardagsfonds. Helaas nog niet voor alle wijken/secties. Indien u denkt,
“dit is iets voor mij”, meldt u dan aan bij één van ons. Vooral voor de buitenwijken zoeken wij nog hulp.

De komende maanden (t/m maart 2023) gaan wij geld inzamelen voor stichting VEME.
Dit is een groep ouders die de handen ineen heeft geslagen en ernaar streeft om kinderen met een verstandelijke en/of andere beperking een veilig en levensloopbestendig thuis te bieden. Dit willen zij realiseren door samen te werken met de gemeente, woningbouwcorporatie, zorgaanbieder, maar vooral met de ouders, broers/ zussen én andere betrokkenen bij de bewoners.
Met elkaar gaan zij een prachtig wooninitiatief realiseren, voor kinderen. Een zorg/woonproject in het Westland (Wateringen, in de Aloysius school). Kijk op hun website: stichtingveme.nl  

Wij hebben zin in “Verjaardagsfonds 2.0” en hopen op uw trouwe steun! 

Marja Polman  06 1811 1315
Sonja in ’t Veld  06 2374 1486
terug