Twee Lierse kerken zijn nu één Protestantse gemeente

Afgelopen maandag 6 december hebben de Domkerk en de Vredekerk gemeenten zich verenigd tot één geloofsgemeenschap. Na 176 jaar als afzonderlijke gemeenten in De Lier te hebben bestaan, zijn ze nu verenigd tot de ene Protestantse gemeente van De Lier.
Oorspronkelijk was er een uitgebreid programma bedacht om dit heuglijke verenigingsmoment met veel belangstellenden te kunnen houden. Helaas zorgde corona voor de nodige beperkingen en werd er afgeschaald naar een verenigingsmoment waarin alleen zij aanwezig waren die een handtekening moesten zetten. Rondom dit moment verzorgden de pastores een vesperviering.

In de vorige eeuw zochten de Domkerk en Vredekerk gemeenten al toenadering tot elkaar. In 2014 resulteerde dat in een besluit om te onderzoeken of er van een vereniging sprake zou kunnen zijn. Dit leidde door de jaren heen tot een steeds intenser samen optrekken met in 2017 de ondertekening van een intentieverklaring om te streven naar een vereniging. Door de jaren heen is er ontzettend veel (voorbereidings)werk verzet om van twee gemeenten tot één gemeente te komen. Met als uitkomst de verenging op maandag 6 december 2021.
Notaris Moolenaar uit Leiden was aanwezig om het officiële deel van de vereniging te leiden. Hij las de nodige stukken uit de verenigingsakte voor, waarna onder zijn toeziend oog alle tekenbevoegden hun handtekening zetten. Tot slot plaatste ook de notaris zijn handtekening en was de vereniging een feit. Erna luidden de kerkklokken van de Vredekerk en Domkerk over het dorp De Lier om dit heuglijke moment kenbaar te maken.
Na jarenlange al op heel veel gebieden samen te hebben gewerkt en samen te zijn opgetrokken, is de vereniging van de Domkerk en Vredekerk gemeenten voltooid. De Lier is - zo vlak voor Kerst - een nieuwgeboren Protestantse gemeente rijk.


De beide voorzitters van de voormalige Vredekerk en Domkerk gemeenten, Pete de Bruijn (l) en Herman Meeuws (r), feliciteren elkaar met de vereniging tot één Protestantse gemeente De Lier.
 
terug